den 9 oktober 2017

Slamspridningen gör att miljögifter finns i vår mat


Tror du att vi får i oss mest miljögifter från fet Östersjöfisk? Så är det inte. Allra mest miljögifter får vi i oss via mjölk, kött och ägg. Och slamspridningen är en stor bov i dramat när vi blir depåer för miljögifter.

Synen på sambandet mellan miljögifter och vår hälsa har radikalt förändrats de senaste åren. Tidigare har man satt gränsvärden i exempelvis livsmedel för ett ämne åt gången och trott att detta skyddar oss mot sjukdom.
Idag vet vi dels att vi samtidigt exponeras för tusentals kemiska substanser och miljögifter i vårt kemikaliserade samhälle, dels att dessa samverkar med varandra. Resultatet blir att små doser av många ämnen, som var för sig ligger långt under gränsvärdena, ändå kan orsaka många svåra sjukdomar. Denna samverkanseffekt kallas populärt för ”cocktaileffekt”.

Gränsvärden inte meningsfulla
Gränsvärden är inte längre meningsfulla och den internationellt erkände forskaren Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet, samt föreståndare för nya Swetox Research Center, säger ”Det här betyder att det inte finns några tröskeldoser, vilket gör det i stort sett omöjligt att sätta gränsvärden.”
Även Livsmedelsverkets experter anger att: ”Dioxin och PCB lagras i fettväven under flera år. Därför är det bra att utsättas för så lite dioxin och PCB som möjligt under uppväxten”. Alla bidrag av miljögifter till barnens värld skall alltså pressas tillbaka i möjligaste mån, även om de ligger under gränsvärdet som ju egentligen spelat ut sin roll.
Nordiska ministerrådet anger att högst tio procent av ett tidigare gränsvärde (”säker dos”) skall godtas idag.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser