den 9 oktober 2017

Skyddar mot olika slags stress och ger snabbare återhämtning


I dagens vardagsliv påverkas vävnadscellerna i kroppen ofta negativt av en mångfald stressorer, exempelvis för hög psykisk belastning, hårt fysiskt arbete eller träning och stora temperatur­variationer. Kliniska studier har visat att intag av växter som klassificeras som adaptogener (till exempel rosen­rot, chisandra och rysk rot) kan skydda oss mot stress samt förbättra återhämtningen. De kan ge effekt vid ett enstaka intag eller tas varje dag under flera veckor under en tuff period.

Vid ett tvärvetenskapligt möte för 15 år sedan träffade jag den svenske forskaren Georg Wikman, en ledande internationell expert och forskare på adaptogena växter. Han förmedlade en mångfald publicerade artiklar från forskning sedan 1950-talet och framåt, som handlade om olika adaptogena växters stärkande effekter på djur och människor som utsatts för olika fysisk och/eller psykisk belastning.
Jag har själv varit verksam inom bland annat tillämpad nutrition och efter att ha gått igenom den digra samlingen av artiklar uppfattade jag adaptogena ämnen som något ”beyond nutrition” (bortom näring), där det ena inte utesluter det andra. Tvärtom, en fullvärdig nutrition kan skapa förutsättningar för att få bäst hälsobefrämjande effekter av adaptogener.
Näringsintaget ger oss de energigivande, uppbyggande och katalyserande (igångsättande, utlösande) ämnen som krävs för att ämnesomsättningen ska fungera. Adapto­gener har visat sig stimulera systemiska mekanismer som skyddar, stärker och förbättrar återhämtning i samband med hög psykisk och/eller fysisk belastning (se nedan).
Efter att ha inlett explorativ forskning med kombinationer av mikronäringsämnen och adaptogena ämnen, så fick jag möjlighet att medverka i ett renodlat adaptogenprojekt. Det handlade om en dubbel-blind placebokontrollerad randomiserad studie där man undersökte effekten av ett exakt ämnesstandardiserat extrakt av tre klassificerade adaptogena växter (rosenrot, chisandra och rysk rot) på mentala kognitiva effekter hos 40 yrkesverksamma stressade kvinnor (läkare, sjuksköterskor och lärare).

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser