den 18 februari 2022

Sköldkörtelhormonet T3 och hjärt-kärlsystemet


Vilken koppling finns mellan T3, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes?

Kan kardiovaskulär sjukdom behandlas med sköldkörtelhormoner? Vilket underlag finns för den gamla och alltjämt rådande dogmen ”TSH under referensområdet vid substitutionsbehandling kan leda till förmaksflimmer och hjärtinfarkt?”

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser