den 9 oktober 2017

Sjuk – men frisk enligt doktorn


Att vara allvarligt sjuk med värk i kroppen och hjärtat, uppleva en förlamande trötthet, problem med magen och återkommande ångest är tufft och kan kännas som en nära döden-upplevelse. Ändå blir de som har besvär av amalgam, dentalt guld eller titan betraktade som inbillningssjuka av doktorn.

Det är lätt att tappa livsgnistan när man blir misstrodd och ifrågasatt av sjukvården, tyvärr drabbar det många av Tandvårdsskadeförbundets medlemmar. Det gäller även en del andra funktionshindrade, men få blir ifrågasatta så som tandvårdsskadade.
Oavsett sjukdom är det inte acceptabelt att som patient eller funktionshindrad bli sämre bemött än exempelvis en person som brutit benet eller har fel på hjärtklaffarna. Kunskapsbrist kan aldrig ursäkta ett nonchalant be­mötande.

Ta patienten på allvar
Viktigt är att ta patienten på allvar och då gäller det inte bara att lyssna utan verkligen pröva de argument och den hypotes patienten har. Det finns läkare som är lyhörda och en del av dem har med gott resultat behandlat våra medlemmar, som ofta är eller har varit sjuka av kvick­silver från amalgamfyllningar.
Forskning finns som visar fantastiska resultat av amalgam­sanering med 70 till 80 procents förbättringar(1). Trots det får våra medlemmar ofta höra att det inte finns evidens för fyllningsbyte.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser