den 19 oktober 2020

Senaste nytt om munskydd


- Många menar att allmän användning är tydligt smittspridningshämmande.

I Läkartidningen nr 37, 2020 har Kjell Torén skrivit om munskydd.1 Med stöd fr.a. av den största systematiska analys som publicerats, SURGE i Lancet,2 drar han slutsatsen att evidensen för att munskydd minskar smitta inom hälso- och sjukvården är stark, men svag vad gäller generell användning bland allmänheten. SURGE visade visserligen att statistisk signi­fikans för skyddande effekt förelåg, men studien bedömdes ha lågt bevisvärde enligt GRADE-metoden. Även kunde bevis på att publikationsbias förelåg, d.v.s. att studier som inte visade skydd i mindre utsträckning blev publicerade.

 

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser