den 9 oktober 2017

Sandviken vidareutbildar läkare för att de ska stanna


Vi hör på många håll i media att det råder läkar­brist i hela landet. Men i Sandviken har man en konkret plan för att på sikt lösa läkarbristen.

De två hälsocentralerna Sandviken Södra Din Hälso­central och Sandviken Norra Din Hälsocentral har startat en gemensam utbildningscentral för utbildning av nya specialister i allmänmedicin.
Med nya gemensamma arbetssätt skapas en god utbildnings- och arbetsmiljö för både handledare och ST-läkare.
Sedan ett antal år tillbaka råder brist på familjeläkare i hela landet. Det har sin förklaring bland annat i ett minskat intag av ST-läkare i allmänmedicin på 90-talet. Intagningarna baserades då på arbetslivspoäng vilket gjorde att många av de yngre inte kom in.
Därmed finns också ett stort åldersglapp läkarna emellan. De som var nyblivna läkare då har liksom sina tidigare handledare snart uppnått pensionsålder. Det tar tid att få fram en färdig specialist och det gör att framtidens läkartillgång måste ses över redan nu.
De båda offentligt drivna hälsocentralerna i Sandviken har tagit ett gemensamt grepp om en utbildningssatsning. Det är en del av landstingets satsning på utbildning i stort men med fokus på allmänmedicin och utanför centralort.

Minska hyrläkarbehovet
– Genom att öka kapaciteten för utbildning av nya specialister kan vi säkra återväxten i specialiteten. Vi kommer att ha fler ST-läkare i patientarbetet och därmed kan vi också minska hyrläkarbehovet på sikt. Med fler fasta läkare skapar vi bättre kontinuitet för fler patienter, säger Anna Karin Svensson, studierektor ST Syd tillika familje­läkare vid Sandviken Norra Din hälsocentral.
Fler ST-läkare betyder också ett större åtagande vad gäller handledning och därför ges de äldre specialisterna med lång erfarenhet mer tid för handledning och man handleder också fler ST-läkare åt gången.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser