den 30 mars 2022

Sambandet mellan typ 2-diabetes och ateroskleros – bättre behandling måste sättas in tidigt


Personer med typ 2-diabetes har ökad risk för hjärtkärlsjukdom, därför måste de nya läkemedlen sättas in tidigare. Det tycker Linda Mellbin, kardiolog vid Karolinska universitetssjukhuset.

– Vi behöver öka kunskapen om att diabetes inte bara handlar om blodsocker utan även övriga riskfaktorer, säger Linda Mellbin, patientflödeschef för kranskärlssjukdom och kardiolog vid Karolinska universitetssjukhuset.

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser