den 9 juli 2024

Risk för allvarliga biverkningar av påstådd ginsengprodukt

Produkten ”Ginseng Kianpi Pil” uppges innehålla olika växter, men innehållet består av läkemedelssubstanserna dexametason (kortison) och cyproheptadin (antihistamin) i okänd mängd. Den som använder produkten bör omedelbart kontakta läkare för att kunna sluta med produkten på ett säkert sätt. Foto: Tullverket.

Produkten ”Ginseng Kianpi Pil” uppges innehålla olika växter, men innehållet består av läkemedelssubstanserna dexametason (kortison) och cyproheptadin (antihistamin) i okänd mängd. Dessa ämnen kan ge allvarliga biverkningar vid okontrollerat intag och ska inte intas på eget bevåg. Den som använder produkten bör omedelbart kontakta läkare för att kunna sluta med produkten på ett säkert sätt.

Eva-Lena Bergens

Utredare, Läkemedelsverket.

Kortison används vid många olika sjukdomstillstånd som inflammationsdämpande läkemedel. Läkemedel med kortison är receptbelagda.

– Kortison påverkar kroppen på många olika sätt och ska inte intas på eget bevåg. Ämnet påverkar blodtrycket, sockerhalten i blodet och kroppsvikten. Om du har behov av kortison gör en läkare den bedömningen och skriver ett recept. När läkaren gör bedömningen av det behovet avvägs nyttan med läkemedlet med dess risker, säger Eva-Lena Bergens, Läkemedelsverket.

Kortison kan ge allvarliga biverkningar, till exempel benskörhet. Läkemedlet kan också dölja tecken på infektion. Kroppens egen kortisolproduktion minskar om du använder kortison i lite högre doser under en längre tid. Därför är det viktigt att inte sluta plötsligt med intaget, eftersom en brist på kortisol kan vara mycket allvarligt.

Cyproheptadin fanns tidigare godkänt som läkemedel i Sverige för behandling av allergi. Numera används andra läkemedel med färre biverkningar.

– Cyproheptadin har bland annat en sövande effekt och det kan vara en farlig biverkning när man till exempel tänkt köra bil. Av flera skäl är det alltså viktigt att den som använder den här produkten omedelbart kontaktar sin läkare för att få hjälp med att sluta med produkten på ett säkert sätt, säger Eva-Lena Bergens, Läkemedelsverket.  

Det är olagligt att sälja ”Ginseng Kianpi Pil” eftersom den inte är godkänd som läkemedel. Läkemedelsverket tar gärna emot tips om var det förekommer försäljning av produkten.

Källa: Läkemedelsverket.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser