den 22 november 2023

Reumatismläkemedel skulle kunna förebygga sköldkörtelsjukdom

Foto: Canstock, arkiv.

Antireumatiska läkemedel som används mot ledgångsreumatism skulle kunna vara effektiva för att förhindra utvecklingen av autoimmun sköldkörtelsjukdom, visar en ny observationsstudie av forskare från Karolinska Institutet publicerad i Journal of Internal Medicine.

Kristin Waldenlind

Forskare och specialistläkare. Foto: Privat.

Det är väl känt att patienter med reumatoid artrit, även kallat ledgångsreumatism, löper ökad risk för autoimmuna sköldkörtelsjukdomar som Hashimotos sjukdom och Graves sjukdom. Medan patienter med ledgångsreumatism oftast behandlas med immunmodulerande läkemedel som påverkar immunsystemet används sådana läkemedel sällan vid autoimmuna sköldkörtelsjukdomar. Dessa behandlas istället med sköldkörtelhormon för att kompensera de förändringar i sköldkörtelns normala funktion som följer den autoimmuna sköldkörtelsjukdomen.  

Forskarna i den aktuella studien ville undersöka om immunmodulerande läkemedel som på olika sätt minskar inflammation i lederna hos patienter med ledgångsreumatism dessutom skulle kunna minska risken för dessa patienter att utveckla autoimmun sköldkörtelsjukdom. Tidigare studier på möss tyder på att så kallade DMARD-läkemedel, som är en typ av immunomodulerande läkemedel, kan dämpa inflammation i sköldkörteln. Men kunskapen om denna effekt även gäller hos människor är enligt forskargruppen begränsad.   

Forskarna använde data mellan åren 2006 och 2018 om drygt 13 000 patienter med ledgångsreumatism och deras behandling, samt data från drygt 63 000 individer i en matchad kontrollgrupp utan ledgångsreumatism.  

Forskarna fann att risken att utveckla en autoimmun sköldkörtelsjukdom bland patienter med ledgångsreumatism var lägre efter deras insjuknande i den reumatiska sjukdomen än innan diagnos.  

Den mest uttalade riskminskningen för autoimmun sköldkörtelsjukdom kunde ses bland patienter med ledgångsreumatism som behandlats med biologiska DMARD. Hos dessa patienter var risken för autoimmun sköldkörtelsjukdom 46 procent lägre jämfört med kontrollgruppen utan ledgångsreumatism.   

– Dessa resultat stöder hypotesen att vissa typer av immunmodulerande läkemedel skulle kunna ha en förebyggande effekt på autoimmun sköldkörtelsjukdom, säger Kristin Waldenlind, forskare vid institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet, specialistläkare i reumatologi vid Karolinska Universitetssjukhuset och studiens försteförfattare.

– Våra resultat bevisar inte att det är just behandlingen med immunmodulerande läkemedel som lett till den sänkta risken för autoimmun sköldkörtelsjukdom, men ger stöd åt denna hypotes. Resultaten, om de står sig i ytterligare studier, öppnar upp för att i kliniska prövningar mer direkt studera om just de immunmodulerande läkemedel som i dag används vid ledgångsreumatism även skulle kunna användas för att tidigt behandla autoimmun sköldkörtelsjukdom.  

Publikation: “Disease-modifying antirheumatic drugs and risk of thyroxine-treated autoimmune thyroid disease in patients with rheumatoid arthritis”, Kristin Waldenlind, Bénédicte Delcoigne, Saedis Saevarsdottir, Johan Askling, Journal of Internal Medicine, online 22 november 2023, doi: 10.1111/joim.13743

Studien finansierades framförallt av Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden och Vinnova.   

Källa: Karolinska Institutet.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser