den 20 november 2020

Reproduktiv livshistoria som del av riktad anamnes för att skatta kardiovaskulär risk


Att skatta kardiovaskulär risk bygger som regel på klinisk erfarenhet och med hjälp av olika riskalgoritmer, t.ex. HEART SCORE inkluderande variabler som ålder, kön samt traditionella riskfaktorer.

Konsultationen består av status och anamnes som kan kompletteras med olika prover och undersökningar, men anamnesens roll är ofta underskattad, jämför t.ex. journalrubriken ”hereditet” och det bättre begreppet familjehistoria för t.ex. hjärtkärlsjukdom och diabetes. 

Läs hela artikeln här >

Referenser >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser