den 12 april 2024

Rekordmånga drabbade av TBE i Sverige 2023

TBE Incidens 2014 gentemot 2023.

Under 2023 rapporterades 596 fall av TBE fästingburen hjärninflammation, enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik. Så många fall har aldrig tidigare rapporterats under ett kalenderår i Sverige.

Andreas Palmborg

Medicinskt ansvarig för vacciner på Pfizer. Foto: Linda Haglund.

Uppdaterad sjukdomsstatistik från Folkhälsomyndigheten* visar att antal rapporterade fall av TBE fortsätter ligga på en ny högre nivå. 2014 rapporterades 178 TBE fall i Sverige, under 2023 rapporterades 596 fall, mer än 3 gånger fler TBE fall än för 10 år sedan. Trenden är ökande med en större geografisk utbredning över landet. (Se kartor över incidens per region 2014 och 2023)

Risken att smittas av TBE är störst i Götaland och södra Svealand sett till antalet rapporterade fall. I fem län klassar regionalt smittskydd hela länet som riskområde för TBE: Stockholms, Södermanland, Värmland, Västra Götaland och Östergötland. I dessa län låg incidensen 2023 från 6 -18 fall per 100 000 invånare.

Redan vid en statistiskt säkerställd incidens på 1 fall eller mera per 100 000 invånare under någon femårsperiod sedan 2005 bedömer Folkhälsomyndigheten att kommuner har en förhöjd förekomst av TBE. Kommuner med förhöjd förekomst av TBE sträcker sig från Sölvesborg i söder till Söderhamn i norr.

Stort intresse för vaccin men många missar påfyllnadsdos
Under 2023 var intresset för att vaccinera sig mot TBE rekordstort i Sverige. Antal sålda doser ökade med 25%** jämfört med året innan.

En nyligen genomförd undersökning *** visar att varannan svensk tagit minst en dos TBE-vaccin, men av de som är vaccinerade har endast hälften, av de det var dags för, fullföljt grundvaccinationen (3 doser) och knappt 40% tagit efterföljande påfyllnadsdos. Data från undersökningen visar också att endast 6 av 10 som tror sig vara vaccinerade enligt schema faktiskt är det.

Likt tidigare år ser vi att många som påbörjat vaccination inte fullföljer grundvaccinationen eller efterföljande påfyllnadsdoser, vilket är bekymmersamt. För att få ett fullgott skydd behöver grundvaccinationen (3 doser) fullföljas och sedan fyllas på med jämna mellanrum. Det är en klok idé att se över så att man har ett uppdaterat skydd mot TBE i god tid innan fästingarna vaknar, säger Andreas Palmborg medicinskt ansvarig för vacciner på Pfizer i Sverige.

Ett bra exempel på ett land där man lyckats minska antalet fall av TBE avsevärt är Österrike. Med en vaccinationstäckning på 80–90% har man sedan 1997 ett lågt antal TBE-fall, nästan uteslutande hos ovaccinerade1, tillägger Andreas Palmborg.

Ett enda fästingbett kan räcka
Ungefär en tredjedel av dem som insjuknar i TBE är inte medvetna om att de blivit fästingbitna före insjuknandet. Hos en infekterad fästing finns smittan i fästingens spottkörtlar och kan därför snabbt överföras vid bettet.2 Fästingarna vaknar och blir aktiva vid temperatur över 5 grader.

Undersökningen visar att 6 av 10 någon gång fått ett fästingbett. Den siffran är signifikant högre för respondenter i Stockholm, Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Blekinge.

Om TBE: Tick-Borne-Encephalitis
TBE (Tick Borne Encephalitis) är en fästingburen virussjukdom som kan spridas mellan djur och människor via bett av fästingen. Många får inga symtom alls eller enbart milda symtom, men allvarlig TBE yttrar sig som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk och emellanåt kramper och förlamningar. De flesta blir helt återställda men upp mot 30 procent får långdragna eller bestående besvär i form av uttalad trötthet, minnesstör­ningar och liknande, och i ovanliga fall även bestående förlamningar.2

Vaccinationsschema
Grundvaccinationen mot TBE består av tre doser. Därefter behöver du ta regelbundna booster-doser för att behålla ditt skydd. Alternativt vaccinationsschema kan vara aktuellt om du är över 50 år eller har nedsatt immunförsvar.

* Folkhälsomyndigheten: Sjukdomsstatistik om TBE, februari 2024.

** IQVIA: Pfizer, data on file.

*** Undersökning
På uppdrag av Pfizer intervjuade Ipsos GmbH 51 961 vuxna (18-65 år) i 21 europeiska länder. I Sverige intervjuades 2 498 respondenter. Dessutom fick intervjupersonerna ange hur deras vaccination såg ut för hela hushållet vilket innebar att undersökningen för Sverige omfattade 7 613 individer inräknat hela hushållet, dvs totala antalet respondenter plus övriga hushållsmedlemmar. Urvalet har gjorts för att statistiskt representera den demografiska landsprofilen, baserat på Eurostats uppgifter för ålder, kön, yrkesstatus och region för varje enskilt land. Intervjuer genomfördes via en webbpanel augusti-september 2023.

Referenser:

1. Heinz F. et al. Emerging infectious diseases, Emerg Infect Dis. 2013;19(1):69-76.

2. Lindquist L, Vapalahti O. Lancet. 2008 May 31;371(9627):1861-71.

Källa: Pfizer Sverige.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser