den 10 oktober 2017

Prostatacancer – en vård i otakt med behoven


Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i landet och den som tar flest mäns liv. Antalet som lever med sjukdomen ökar snabbt och är nu över 90 000. Nära 10 000 nydiagnosticeras varje år och ca 2 400 avlider av sjukdomen.

Den snabba utvecklingen beror främst på att livslängden ökat väsentligt på kort tid. Ju längre vi lever, ju fler hinner utveckla cancer. Dessutom ökar användningen av metoder som nu finns för att upptäcka prostatacancer i tid, innan den utvecklats till att vara obotbar.

Vårdbehovet – dramatiskt förändrat
En typisk prostatacancerpatient för 20 år sedan var en åldrad man med symtomgivande och därmed obotlig cancer. Den förväntade återstående livstiden var kort med snabbt försämrad hälsa och livskvalitet. Palliativ vård dominerade.
Den typiske patienten idag är en medelålders till äldre man med minst 20 återstående aktiva levnadsår, ibland betydligt längre.
I siffror har utvecklingen gått från ca 30 000 1995 till dagens ca 90 000 som lever med diagnosen. De 60 000 som tillkommit har inte bara dramatiskt förändrat volymen utan också arten av den vård som behövs.

Avvaktande behandling
En ny stor och särskilt snabbt växande grupp är de som bedöms ha en mindre aggressiv cancer och därför i första hand ska rekommenderas s.k. aktiv monitorering. Detta innebär regelbunden uppföljning för att snabbt kunna sätta in behandling om sjukdomen sätter fart, vilket kan förväntas ske i ca 25 % av fallen. Vårdens beredskap att hantera denna uppföljning är svag såväl när det gäller resurser, systematik och organisation.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas