den 21 oktober 2019

Polypill mot högt blodtryck – En lämplig massmedicinering?


I Medicinsk Access nr 2, 2014 skrev jag om ”polypillret” för behandling av högt blodtryck. Beteckningen polypill lanserades 2003 som en beteckning på en tablett som skulle innehålla 3-4 ingredienser i låg dos, som tillsammans skulle kunna förstärka varandras verkan och ändå vara effektiva för blodtryckssänkning.

Med detta räknade man med att uppnå två fördelar. Dels borde ev. biverkningar bli mindre uttalade eftersom varje läkemedels dos var lägre än när det gavs i ordinär ensamt effektiv dos, dels skulle följsamheten förbättras: det skulle bli mycket lättare att komma ihåg att ta en enda tablett en gång dagligen.

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago