den 21 oktober 2019

Polypill mot högt blodtryck – En lämplig massmedicinering?


I Medicinsk Access nr 2, 2014 skrev jag om ”polypillret” för behandling av högt blodtryck. Beteckningen polypill lanserades 2003 som en beteckning på en tablett som skulle innehålla 3-4 ingredienser i låg dos, som tillsammans skulle kunna förstärka varandras verkan och ändå vara effektiva för blodtryckssänkning.

Med detta räknade man med att uppnå två fördelar. Dels borde ev. biverkningar bli mindre uttalade eftersom varje läkemedels dos var lägre än när det gavs i ordinär ensamt effektiv dos, dels skulle följsamheten förbättras: det skulle bli mycket lättare att komma ihåg att ta en enda tablett en gång dagligen.

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas