den 9 oktober 2017

Personer med psykisk ohälsa vill och kan jobba ”på riktigt”


Cirka 20 procent av Sveriges befolkning i yrkes­verksam ålder lider av måttlig eller allvarlig psykisk ohälsa. Även fast de flesta av dem uppger att de vill jobba är det endast åtta procent som är ute i arbetslivet. En ny unik avhandling från Lunds universitet belyser hur arbetsgivare och personer med psykisk ohälsa ser på arbete.

Eftersom så få personer med psykisk ohälsa arbetar, finns det tidigare i stort sett ingen arbetslivsforskning om den här gruppen i Sverige.
Under 2011–2013 satsade regeringen 105 miljoner kronor på att utbilda arbetsspecialister inom Individual Placement and Support (IPS), eftersom Socialstyrelsen gav modellen högsta prioritet.
Arbete ger oss identitet, mening och delaktighet och en bättre psykisk och fysisk hälsa, men många människor får aldrig chansen att komma in på arbetsmarknaden. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till att personer i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden.
– Vårt traditionella rehabiliterings­­system bygger på ett medicinskt perspektiv med en stegvis rehabilitering där man tränar i olika verksamheter innan man slutligen får arbete, förklarar Annika Lexén, arbetsterapeut och doktorand vid institutionen för hälsoveten­skaper vid Lunds universitet.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser