den 17 september 2021

Peripartumkardiomyopati – hjärtsvikt i samband med graviditet


Peripartumkardiomyopati drabbar kvinnor i slutet på graviditeten eller första tiden efter förlossningen.

Sjukdomen ger upphov till hjärtsvikt och förloppet kan variera från snabb återhämtning till behov av transplantation och död. Med rätt behandling överlever dock de flesta och många återfår normal hjärtfunktion. 

 

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser