den 24 september 2018

Perikonceptionell hälsa – prevention av vuxen ohälsa


Optimala hälsobetingelser under graviditet, resulterande i normal fosterutveckling och födelsevikt, associeras med en lägre risk för kardiometabol sjukdom senare i vuxenlivet. Det har dock visat sig att även perioden före konception samt de första graviditetsveckorna kan vara av stor betydelse för embryonal utveckling, d.v.s. under en tidig fas när inga tydliga symptom finns på graviditeten. Detta har lett fram till ett ökat fokus på perikonceptionell hälsa som innebär hälsobefrämjande insatser riktade till unga par som planerar föräldraskap, samt fr.a. till unga kvinnor. Detta kan gälla optimering av kost och vitamintillskott, men även att motverka övervikt/fetma, fysisk inaktivitet samt inverkan av skadliga kemiska agens som rökning. Här ges en översikt av detta nya område av stor betydelse för folkhälsan.

Intresset för hur faktorer under tidiga livsfaser kan påverkan vuxen hälsa och sjukdomsrisk har ökat påtagligt under senare år. Det finns åtskilliga belägg för hur en försämrad fetal tillväxt med låg födelsevikt i relation till graviditetslängd är associerad med ökad risk för kardiometabola sjukdomar i vuxenlivet [1]. Detta är särskilt påtagligt när en låg födelsevikt följs av en snabb tillväxtökning under de första levnadsåren, s.k. ”mis-match” [2]. Orsakerna till detta kan sökas i såväl genetik som via influenser av ohälsosam livsstil, t.ex. rökning, eller riskfaktorer som hypertoni eller hyperglykemi/diabetes under graviditet. Även sjukdomstillstånd som berör placentafunktion, liksom påverkan av olika infektioner, kan spela roll. En mindre hälsosam kostprofil, liksom direkt kaloribrist i fattiga länder, kan också bidra till detta. Fetma under graviditet är vanligen associerad med hög födelsevikt (makrosomi), men kan även påverka risken att födda små, tillväxthämmade barn.

 

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser