den 9 oktober 2017

Nytt test mäter exakt hur allergisk du är


Nu kan man med testet CD-sens i ett provrör mäta minsta mängd allergen som startar den allergiska reaktionen. Det innebär att till exempel jordnötsallergiker kan få reda på precis hur försiktiga de måste vara för att undvika en allergisk reaktion.

Alla utsätts för allergiframkallande ämnen, allergen, som finns bland annat i pollen och djurepitel. Mängden allergen är ofta mycket liten.
Ett exempel beräknat från pollen-rapporten: vi andas in cirka 1 µg (mikrogram) gräsallergen per säsong. En vanlig sockerbit väger cirka tre gram och motsvarar viktmässigt alltså tre miljoner års pollenexposition.

Hur uppstår en allergisk reaktion?
Några mikrogram räcker för att personer med ärftlig benägenhet kan bli allergiska och börja bilda IgE-antikroppar specifikt riktade mot allergenet.
IgE-antikropparna sätter sig på ytan av vissa inflammatoriska celler, så kallade basofila granulocyter i blodet och mastceller i vävnaden, och väntar på att deras allergen ska dyka upp.
När det gör det, till exempel efter kontakt med en katt, fångar de upp allergenet och bryggor bildas mellan närliggande IgE-antikroppar på ytan av varje cell (Bild 2).
Det krävs cirka 1 000 sådana bryggor för att stimulera en cell att frisätta många olika kemiska substanser, bland annat histamin, som sedan retar till exempel slemhinnan i lungan och ger en astmatisk

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser