den 7 april 2020

Nya europeiska riktlinjer för perifer arteriell kärlfunktion


Guideline on peripheral arterial disease är titeln på en publikation från European Society for Vascular medicine (Vasa – European Journal of Vascular Medicine 2019;48, Supplement 102). Arbetet med dem har pågått sedan 2016, då guideline-kommittén fick tillstånd från German Angiologic Society att använda deras riktlinjer som utgångspunkt.

De behandlar såväl asymptomatiska som symptomatiska perifera artärsjukdomar (PAD) med ursprung i atheroskleros (ASCL). Även patienter med ökad risk för PAD, såsom koronar hjärtsjukdom, karotisstenos, diabetes, njurdysfunktion och cerebrovaskulär sjukdom omfattas. Barn däremot omfattas inte.

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser