den 27 oktober 2022

Nya efterlängtade rutiner för vård och rehabilitering efter stroke


Varje år drabbas 25 000 svenskar av stroke, men långt ifrån alla får den vård de behöver efter en stroke. Men nu är det första vårdförloppet med rutiner som ska förbättra vård och rehabilitering efter akutskedet på plats.

Det nya vårdförloppet heter ”Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Stroke och TIA – fortsatt vård och rehabilitering” och har tagits fram av en multiprofessionell arbetsgrupp med stor erfarenhet av strokevård på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Vårdförloppet handlar till stor del om rehabilitering och uppföljning, alltså vården efter akutskedet vid stroke.

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser