den 21 februari 2024

Ny upptäckt kan leda till bättre behandling för svår psoriasisartrit

Foto: Getty Images arkiv.

Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt att det finns ett samband mellan en sällsynt och allvarlig form av psoriasisartrit och ett enzym som producerar syreradikaler. Studien, som publicerats i tidskriften EMBO Molecular Medicine, öppnar för nya sätt att bromsa eller stoppa sjukdomsförloppet.

Isabel Tapia-Paez

Forskare. Foto: Fan Wang.

Mona Ståhle

Professor. Foto: Fan Wang.

Sailan Wang

Forskare. Foto: Fan Wang.

Psoriasisartrit mutilans (PAM) är en ovanlig och mycket allvarlig form av ledsjukdom vid psoriasis som kännetecknas av nedbrytning av benvävnad och ledstrukturer i småleder i fingrar och tår. Trots sin svårighetsgrad har inga genetiska riskfaktorer för PAM kunnat identifieras tidigare.

I den aktuella studien har forskare vid KI analyserat arvsmassan hos 61 av dessa patienter. De upptäckte att fyra av patienterna hade sällsynta genvarianter av NADPH-oxidas 4 (NOX4), ett enzym som producerar syreradikaler i kroppen. Syreradikaler är reaktiva molekyler som kan orsaka skador på celler och vävnader. NOX4 är även involverat i bildandet av så kallade osteoklaster, celler som bryter ned benvävnad.

Forskarnas hypotes är att de identifierade NOX4-varianterna hos personer med PAM leder till ökad produktion av syreradikaler, vilket i sin tur ger ökad nedbrytning av benvävnad och leder.

– Studien är den första som kopplar höga nivåer av syreradikaler till utvecklingen av PAM och ger hopp om nya behandlingsalternativ för dessa svårt sjuka patienter, säger Isabel Tapia-Paez, forskare vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, som lett studien.

PAM-studien initierades för mer än tio år sedan av Mona Ståhle, professor vid KI, som ett samarbete mellan dermatologer och reumatologer i Norden. Den kliniska och epidemiologiska bakgrunden har beskrivits i ett flertal tidigare publikationer (bl. a.  denna artikel från 2017).

Publikation: “Rare coding variants in NOX4 link high ROS levels to psoriatic arthritis mutilans”

Forskningen finansierades av Hudfonden, Reumatikerförbundet, Konung Gustaf V:s 80-årsfond, Psoriasisfonden och EADV.

Källa: Karolinska Institutet.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser