den 30 mars 2022

Ny riktlinje ska minska ojämlikheten i hjärtvården och risken för ny hjärthändelse


I dag påverkar bostadsort, utbildning och inkomst vilken vård den enskilde får efter en hjärtinfarkt. Med den nyligen framtagna rikt-linjen för sekundärprevention har regionerna nu ett ansvar att följa best practice, minska den befintliga ojämlikheten och ge patienten den bästa vården både på sjukhuset och i primärvård.

I Sverige lever cirka två miljoner människor med någon form av hjärtkärlsjukdom. Kranskärlssjukdom är den vanligaste formen av hjärtkärlsjukdom och hjärtinfarkt den vanligaste akuta händelsen. Under de senaste decennierna har den akuta hjärtvården utvecklats starkt. Sekundärpreventionen efter en hjärthändelse har också blivit bättre men tyvärr inte sett samma starka utveckling.

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser