den 27 november 2023

Ny operationsmetod vid diskbråck och spinal stenos kortar vårdtiderna

Aleris Elisabethsjukhuset.

Läkare vid Aleris Elisabethsjukhuset och Akademiska sjukhuset har för första gången använt en ny operationsmetod vid diskbråck och spinal stenos (trängsel i ryggradskanalen) där de med hjälp av titthålskirurgi opererat patienten. Operationerna genomförs i ett nära samarbete mellan läkarna på respektive sjukhus.

Peter Försth

Sjukhuschef. Aleris Elisabethsjukhuset.

— Vi är tre läkare som varit i Tyskland för utbildning inom så kallad endoskopisk ryggkirurgi som vi nu tagit hem till Region Uppsala. Det stärker inte bara Region Uppsala utan hela ryggkirurgin i Sverige, säger Peter Försth, sjukhuschef på Aleris Elisabethsjukhuset, specialist i ortopedi och medicine doktor inom ryggkirurgi.

Endoskopisk diskbråcksoperation introducerades för ett 20 tal år sedan som ett alternativ till traditionell operationsmetod med öppen/mikroskopisk teknik men har fram tills nyligen inte bedömts som vetenskapligt belagd. De första operationerna har genomförts under den gångna veckan i samarbete med Akademiska sjukhuset men på Aleris Elisabethsjukhuset. Ingreppet innebär att diskbråcket avlägsnas med ”titthålsteknik” med minimalt mjukdelstrauma och ett hudsnitt på endast ca 0,5 cm. [1–2] 

Vid genomgång av evidensläget för endoskopisk diskbråcksoperation utifrån på senare år publicerade artiklar finner man att ingreppet har minst lika bra eller bättre effekt på symtom av diskbråck i form av ryggsmärta, ischias och funktionsnedsättning som traditionell operation. Förekomst av komplikationer i stort och reoperationer är likvärdiga med traditionell teknik. Sårproblem och postoperativa infektioner är mycket ovanligt efter endoskopisk kirurgi och förekommer i lägre frekvens jämfört med traditionell operation. Kortare vårdtid, snabbare rehabilitering och tidigare återgång i arbete är också fördelar med den nya tekniken. [3–7]

— Det krävs lång tids träning och flera operationer med assistans innan man som kirurg behärskar tekniken. Dessa faktorer har bidragit till att tekniken inte förrän på senare år börjat användas i Sverige, säger Peter Försth.

Stora vinster för den enskilda patienten och samhället i stort
En hälsoekonomisk analys visar att endoskopisk ryggkirurgi är mer kostnadseffektivt för samhället jämfört med traditionell operation. [8]

Det finns klar evidens för endoskopisk diskbråcksoperation och ingreppet bedöms indicerat på samma grunder som traditionell operation men med lägre frekvens av sårrelaterade komplikationer, kortare vårdtid och snabbare återgång i arbete. Även om metoden ännu inte är allmänt spridd i Sverige bedöms den inom kort falla under vad som betraktas som praxis och beprövad erfarenhet.

Om Aleris Elisabethsjukhuset
Aleris Elisabethsjukhuset är ett av Sveriges främsta specialistsjukhus inom ortopedisk kirurgi. Sjukhuset ligger centralt beläget i Uppsala. Här arbetar erfarna specialister som utför avancerad kirurgi tillsammans med kompetent sjukvårdspersonal inom flera ortopediska områden, framför allt inom axel-, hand-, knä- och ryggkirurgi.

Referenser:

  1. Yeung AT, Tsou PM. Posterolateral endoscopic excision for lumbar disc herniation: Surgical technique, outcome, and complications in 307 consecutive cases. Spine (Phila Pa 1976). 2002 Apr 1;27(7):722-31. doi: 10.1097/00007632-200204010-00009. PMID: 11923665. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11923665/
  2. Sivakanthan S, Hasan S, Hofstetter C. Full-Endoscopic Lumbar Discectomy. Neurosurg Clin N Am. 2020 Jan;31(1):1-7. doi: 10.1016/j.nec.2019.08.016. Epub 2019 Oct 24. PMID: 31739919. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31739919/#
  3. Wasinpongwanich K, Pongpirul K, Lwin KMM, Kesornsak W, Kuansongtham V, Ruetten S. Full-Endoscopic Interlaminar Lumbar Discectomy: Retrospective Review of Clinical Results and Complications in 545 International Patients. World Neurosurg. 2019 Dec;132:e922-e928. doi: 10.1016/j.wneu.2019.07.101. Epub 2019 Jul 19. PMID: 31326641. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31326641/#
  4. Ruetten S, Komp M, Merk H, Godolias G. Full-endoscopic interlaminar and transforaminal lumbar discectomy versus conventional microsurgical technique: a prospective, randomized, controlled study. Spine (Phila Pa 1976). 2008 Apr 20;33(9):931-9. doi: 10.1097/BRS.0b013e31816c8af7. PMID: 18427312. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18427312/#
  5. Gadjradj PS, Harhangi BS, Amelink J, van Susante J, Kamper S, van Tulder M, Peul WC, Vleggeert-Lankamp C, Rubinstein SM. Percutaneous Transforaminal Endoscopic Discectomy Versus Open Microdiscectomy for Lumbar Disc Herniation: A Systematic Review and Meta-analysis. Spine (Phila Pa 1976). 2021 Apr 15;46(8):538-549. doi: 10.1097/BRS.0000000000003843. PMID: 33290374; PMCID: PMC7993912. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33290374/
  6. Gadjradj PS, Rubinstein SM, Peul WC, Depauw PR, Vleggeert-Lankamp CL, Seiger A, van Susante JL, de Boer MR, van Tulder MW, Harhangi BS. Full endoscopic versus open discectomy for sciatica: randomised controlled non-inferiority trial. BMJ. 2022 Feb 21;376:e065846. doi: 10.1136/bmj-2021-065846. PMID: 35190388; PMCID: PMC8859734. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35190388/
  7. Muthu S, Ramakrishnan E, Chellamuthu G. Is Endoscopic Discectomy the Next Gold Standard in the Management of Lumbar Disc Disease? Systematic Review and Superiority Analysis. Global Spine J. 2021 Sep;11(7):1104-1120. doi: 10.1177/2192568220948814. Epub 2020 Sep 16. PMID: 32935576; PMCID: PMC8351066. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32935576/
  8. Gadjradj PS, Broulikova HM, van Dongen JM, Rubinstein SM, Depauw PR, Vleggeert C, Seiger A, Peul WC, van Susante JL, van Tulder MW, Harhangi BS. Cost-effectiveness of full endoscopic versus open discectomy for sciatica. Br J Sports Med. 2022 Feb 20;56(18):1018–25. doi: 10.1136/bjsports-2021-104808. Epub ahead of print. PMID: 35185010; PMCID: PMC9484367. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35185010/

 Källa: Aleris.  


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser