den 24 maj 2021

Nu måste WED/RLS verkligen tas på allvar!


Alla läkare ska under sin studietid få en adekvat utbildning om WED/RLS och senare vidareutbildning. Då kan de som färdiga läkare ställa en korrekt diagnos och initiera en optimal behandling av WED/RLS-patienter – Samtidigt sparar de flera miljarder SEK åt svensk sjukvård jämfört med kostnaden för dagens sub­optimala och enormt dyra handhavande av WED/RLS-patienter!

Vi vill med denna artikel kort presentera och diskutera de senaste medicinska och ekonomiska rönen om den nästan okända neurologiska folksjukdomen Willis-­Ekbom Disease (WED) eller Restless Legs Syndrom (RLS) som sjukdomen också kallas och som gör livet svårt helt i onödan för dagens många felbehandlade WED/RLS-patienter.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser