den 9 oktober 2017

Njursvikt vanlig orsak till hjärt- kärlsjukdom


En av tio svenskar uppskattas idag ha nedsatt njurfunktion. Andelen har ökat kraftigt. Njursvikt är en stor riskfaktor för utveckling av hjärt-kärlsjukdom och en mängd andra allvarliga följdsjukdomar.

Det är en av anledningarna till att insamlingsstiftelsen Njurfonden har startats.
Njursvikt är en vanligare sjukdom än vad vi tidigare har trott. Tillståndet är oftast behandlingsbart om det upptäcks i tid, men de flesta är omedvetna om sin sjukdom eftersom de inte har några märkbara symptom. Det betyder att det behövs ökad kunskap för att tidigt kunna upptäcka njursvikt som är ett dolt, allvarligt och ökande folkhälsoproblem som det behövs mycket mer forskning om.
Njursvikt kan inträffa när som helst i livet. Medfödda missbildningar eller en så enkel sak som halsfluss kan leda till att barn, ungdomar och vuxna drabbas av njursvikt.
Idag är drygt 5 000 svenskar njurtransplanterade och knappt 4 000 går i regelbunden dialysbehandling. 20 000 har mycket grav njursjukdom och ytterligare 300 000–400 000 har en ganska uttalad njurpåverkan.
Förutom mänskligt lidande, kostar behandlingen samhället stora pengar. Kostnaden för en patient i dialys kan uppgå till en miljon kronor per år.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser