den 10 oktober 2017

Nemo repente fuit turpissimus – ingen blir plötsligt rutten


En kadens – från latinets ”cadent” att falla – i musiken betecknar en harmonisk ackordföljd – slutfall – ledande till och från en vilopunkt. Som livet borde vara. Vi föds. Vi lever. Vi dör. Livet går vidare.

I sin simplaste form utgår kadensen från tonikan – Ultima – barndomen. Vidare går tonflödet ut i världen till subdominanten – Antepenultima – vuxenlivets larm och gamman. Därifrån vidare till dominantseptiman – Penultima – ålderdomen; som med sin starka ledton, tar Dig vid handen och leder Dig tillbaka till tonikan – Ultima. Cirkeln sluts, harmoniken fullbordas, friden är vid handen. Och så dör man. Ett liv fattigare. En erfarenhet rikare.
Många tar eget ansvar för sin hälsa. Vill åldras på samma sätt som man har levt i hela sitt liv. Vill äta den mat man ätit och njutit av i sitt liv. Favoriter i repris. Vardagsvanor. Trygghet. Människor bryr sig om vad de stoppar i sig. Äta för att leva. Stilla sin hunger. Bli mätt. Och nöjd. Skjuta tallriken ifrån sig och utbrista något i stil med ”Det var verkligen jättegott, men nu får jag inte ner en bit till!”. Klassiskt serotonergt fenomen.
En bedräglig kadens är en kadens där dominanten inte leder till den förväntade upplösningen i tonikan – utan till ett annat, främmande eller skrämmande ackord. Läste i bladet om att folk i New York äter ca 16 timmar om dygnet. Äter oavlåtligt. Leva för att äta. Som betande boskap. Kusligt. Stilla sitt begär – för ögonblicket. Moffa i sig av det söt-sura stärkelsetramset, tills fingrarna slår i botten av påsen. Halsa en tvåliters, colasmakande propplösare så att trycket bak sternum släpper. Få en kick, ett rus. Klassiskt dopaminergt fenomen.
Dekadent – slutligen – från latinets ”cadent” att falla, med negerande prefix ”de”; i betydelsen urartning, förfall, fördärv och moralisk undergång. Dekadent är alltså förfallen, rutten och ur moralisk synpunkt usel. Cirkeln – livet – sluts inte på ett harmoniskt, fridfullt sätt. Disharmonierna avlöser varandra. Slutligen hamnar vi annorstädes, vilsna, trötta, sjuka och eländiga. Och så dör man. Det var inte så det var tänkt. Att livet skulle gestalta sig.
Glidningen sker från njutningen, som ger en känsla av tillfredsställelse och lugn, till begäret som – efter ett kortvarigt rus – jagar vidare till fortsatt begär. Vem är den moraliskt klandervärde i en dekadent tid? En tid när våra barn tvingas gräva sina gravar med tänderna. Bokstavligen äta ihjäl sig. Är den drabbade eller den drabbande?
I hälso- och sjukvårdens arbete ingår att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Undersökningsfynd värderas, labprov evalueras, kost- och motionsvanor genomgås, etnicitet och kulturella aspekter viktas in, rökning och alkoholvanor belyses, eventuella övergrepp och svår traumatisering efterhöres, eventuella psykosocialt graverande faktorer tas med i beräkningen, sömnvanor och eventuella sömnstörningar bringas till ytan liksom utbildning, yrkesverksamhet, ergonomi, fritidsanamnes. Allt i ett försök att skapa en så bred bas som möjligt av patientens livssituation och utgörande ett underlag för eventuell behandling. Som legitimerad yrkesutövare omfattas läkaren av gällande lagstiftning om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område. Arbetet ska ske enligt vetenskap och/eller beprövad erfarenhet.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas