den 24 maj 2017

Näring, suboptimering och antinäring


Bertil Orsmark, kemiingenjör med inriktning på livsmedelskemi och biokemi, har i några tidigare artiklar tagit upp den stora betydelsen av ett optimalt intag av näring för att minska risken för sjukdomar och även som ett stöd vid behandling av olika sjukdomar. Men trots att vi har ett rationellt jordbruk, en effektiv livsmedelsindustri och myndigheter som ska övervaka våra livsmedel så finns det stora brister när det gäller näring i kedjan från odling till förädling och konsumtion av livsmedel.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser