den 10 oktober 2017

Musik och musikterapi


Musik ger alla upplevelser av något slag och berör i allra högsta grad våra känslor. Forskning finns om betydelsen av musik och dess läkande effekter. Flera olika former av musikterapi finns och en del är inriktad på ADHD och autism.

Hjärnans belöningssystem påverkas av musik är klarlagt, vilket redovisats i flera översiktsartiklar. Forskare har kunnat konstatera att musik orsakar kemiska förändringar i hjärnan och att belöningssystemet slås på. De redovisar också att undersökningar som visar att musik minskar stress och produktion av stresshormoner, bland annat cortisol (1). Att sömnen förbättras av musik tycks också vara belagt (2).
Forskning visar att immunförsvaret påverkas av musik och flera av hjärnans signalsubstanser ökar (3). Rytmiska rörelser som att klappa händerna, dansa eller vagga har i vetenskapliga försök ökat oxytocinhalten, vilket i sin tur påverkar socialt samspel och bindningar mellan individer. Det är visat att personer som sjunger i grupp ökar halten oxytocin och då stärks också bindningarna mellan gruppens medlemmar. Hos autistiska barn har forskare i en Cochrane-studie funnit förbättringar i sociala färdigheter efter musikterapi (4).

Musik har läkande kraft
Musik tycks också vara ett bra sätt att aktivera båda hjärnhalvorna och att förbättra koordinationen mellan dem. Något som bland annat Robert Melillo beskrivit i sina böcker. Han har också med hjälp av en kompositör tagit fram musik specifikt för stimulering av den svagare hjärnhalvan (5). Forskningen inom detta område har dock inte kommit så långt än, men framtiden kan visa att musik har läkande kraft för neuropsykiatriska diagnoser.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser