den 17 september 2021

Musik, fysiologi och emotioner


Jag har tidigare berättat om hur musik påverkar cirkulationen (medicinsk Access 2/2012) och hur jag blev engagerad i en studie på Sahlgrenska Sjukhuset under ledning av fil.dr. Björn Vickhoff speciellt för att få in mätningar av kärlstyvhet när friska personer lyssnade till olika sorts musik.

Jag har också berört musikterapins möjligheter (Medicinsk Access 1/2013) och berättat om några preliminära resultat som berörde kärlstyvhet. I en annan studie har vi även undersökt pulsvariabilitet under olika typer av sång. Jag vill nu redovisa vilka resultat som framkom av dessa studier.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser