den 9 oktober 2017

Minskad psykisk ohälsa när tabut minskar?


Psykisk ohälsa är idag en av de sjukdoms­grupper som är mest förknippad med stigmatisering och fördomar. Men de senaste åren har tabut börjat släppa – fler och fler talar öppet om sina psykiska sjukdomar och kunskapen ökar. Det här tror många bedömare är ett stort steg mot minskad psykisk ohälsa i samhället.

Att drabbas av psykisk sjukdom i Sverige innebär inte bara att brottas mot sjukdomen i sig. Kampen mot för­domar och okunskap är ofta en lika stor del av sjukdomsbördan – i varje fall om man får tro regeringens kampanj Hjärnkoll.
När de genomförde sin diskrimineringsundersökning 2012 uppgav hela 75 procent av deltagarna att de hemlighåller sin psykiska ohälsa för omgivningen. Tabut kring sjukdomarna gjorde att en stor del av de drabbade kände sig diskriminerade både i arbetslivet och i relationer till andra människor.
Vidare uppgav 52 procent att sjukdomen hindrat dem från att söka ett arbete. Nästan lika många, 47 procent, uppgav att det hindrat dem från att inleda en relation.
Att psykisk ohälsa är förknippat med fördomar och stigma är inget nytt fenomen. Tabut kring psykisk ohälsa har sannolikt sina historiska rötter i föreställningar om att mental ohälsa är förknippat med besatthet och mörka krafter.
I antikens Egypten behandlade man till exempel psykiska sjukdomar genom trepanering – man borrade ett litet lock i skallbenet på patienten och lyfte på locket för att släppa ut de onda andarna.
Under medeltiden såg kristna galenskap som en kamp mellan Gud och satan, som slogs om människans själ, och psykiskt sjuka antogs vara besatta av demoner.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser