den 9 oktober 2017

Medicinsk yoga har fått snabb spridning


Från noll vårdenheter år 2010 till att idag finnas på nästan var tionde sjukhus och vårdcentral – Medicinsk yoga har på några få år etablerat sig brett inom vården. Man kan ställa frågan om vilka faktorer som ligger bakom denna snabba utveckling? Det finns flera sanna svar men tre av de främsta nycklarna är: forskning, utbildning och ekonomi.

– Sakta, så sakta, börjar det bli dags att komma tillbaka till rummet igen. Ta ett djupt andetag, börja röra lite på fingrar och tår…
Platsen är sjukgymnastiken på Danderyds sjukhus norr om Stockholm. Ett tjugotal personer ligger utsträckta på rygg med ögonen slutna. De har just gjort Medicinsk yoga i en timme.
Gruppen med hjärtpatienter stretchar under ledarens överinseende, kommer upp i sittande och avslutar veckans yogapass för hjärtat med en meditationsstund.
Medicinsk yoga/MediYoga är numera en del av vardagen för allt fler patientgrupper på ett växande antal sjukhus och vårdcentraler i både Sverige och Norge. På Danderyds sjukhus, som 2010 var först ut i Skandinavien med att erbjuda MediYoga som rehabilitering till sina hjärtpatienter, är det numera sex månaders väntetid för att få komma med i en yogagrupp. (Ref.1)

Yogan halverade blodtryck
Högstadieläraren Stina Widén är en av dem som har deltagit i yogan för hjärtinfarktpatienter på sjukhuset. Efter en svår infarkt 2008 tränade hon MediYoga där under tolv veckor. När hon kom med i yogaverksamheten låg hennes blodtryck på skyhöga 190/105. Efter genomförd kurs hade hennes blodtryck i princip halverats till 110/60.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser