den 25 oktober 2017

Med patienten i centrum för en strukturerad KOL-vård


Fyra av tio KOL-patienter vet inte om de får rätt behandling, hälften tycker att vården brister i uppföljningen och nio av tio anser det viktigt att få träffa samma läkare, det säger Riksförbundet HjärtLungs medlemmar i en undersökning. Det är dags för landstingen att göra en strukturerad astma- och KOL-vård möjlig.

Våren 2016 genomförde Riksförbundet HjärtLung och Astma- och Allergiförbundet en enkätundersökning där vi frågade landstingen om de budgeterat för att införa de nationella riktlinjerna för astma- och KOL som infördes 2015. De nya riktlinjerna ska göra det enklare för sjukvården att ge rätt behandling. De cirka 1,5 miljoner människor som har astma eller KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ska få en tidigare diagnos, bättre sjukdomskontroll och uppföljning. I undersökningen svarade 19 av 20 landsting att man vill jobba efter de nya riktlinjerna, men endast sex av de 20 landsting som svarade uppgav att de budgeterat för att göra det praktiskt möjligt. 

Med detta i minne genomförde vi en undersökning bland Riksförbundet HjärtLungs medlemmar som bekräftade behovet och efterfrågan av strukturerad KOL-vård. Resultatet visar att två av tio med KOL är missnöjda med den behandling de får idag. Fyra av tio uppger att de inte vet om den behandling de får är den bästa just för dem. Lika många anser att det inte finns något bra system i primärvården som kan fånga upp de som är i riskzonen för att utveckla KOL, samt tycker att vården är dålig på att ta kontakt för att följa upp hur behandlingen fungerar. 

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser