den 9 oktober 2017

Margarin – smörimitation med bensin


Nyligen kom ett besked från den stora margarin­tillverkaren Unilever att man ger upp striden mot smöret. I stället börjar man blanda in smör i sina produkter, något som varit otänkbart för några år sedan. Orsaken är att konsumenterna efter hand förstått att margarin är en syntetisk smörimitation som framställts med hjälp av en rad kemikalier och att talet om att margarinfetter är ”nyttigare” än smörfetter saknar grund.

Även om margarintillverkaren nu blandar in smör, så finns fort­farande en ungefär lika stor andel kvar med kemiskt processat fett.
Just användningen av ett stort antal reaktiva kemikalier är det mest stötande för dagens konsumenter som föredrar naturligt framställda livsmedel.

Strider mot redlighetsprincipen
Av råvaror som har helt annan färg, lukt, smak och konsistens än smör skall man alltså tillverka en smörliknande produkt. Men detta är egentligen i strid med livsmedelslagstiftningen, den så kallade ”redlighetsprincipen” (LIVSFS 2004:27).
Man får inte färga ett livsmedel för att det skall likna något annat livsmedel, till exempel färga torsk röd för att den skall likna lax. Men hela tanken bakom tillverkningen av margarin är att framställa en smörimitation. Denna typ av förändrat utseende och karaktär hos ett livsmedel brukar benämnas kosmetiska åtgärder.

Lämnar inte ut kemiska detaljer
När det gäller de kemikalier som används är det mycket svårt att få besked om detta från tillverkarna, vilket strider mot redlighetstanken. Man får ofta svaret att tidigare använda ämnen har bytts ut eller ska bytas ut och så vidare.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser