den 7 april 2020

Luftföroreningar knyts till demens genom hjärt-kärlsjukdom


När man utsätts för höga halter luftföroreningar ökar risken för demens, och risken verkar framförallt via hjärt-kärlsjukdom, enligt en studie från Karolinska Institutet publicerad i den vetenskapliga tidskriften JAMA Neurology. Därför kan patienter med hjärt-kärlsjukdom som bor i områden med höga halter luftföroreningar behöva extra åtgärder, enligt forskarna.

Antalet personer med demens förväntas öka upp till tre gånger under de kommande 30 åren. Ingen verksam behandling finns för närvarande och därför är det extra viktigt att hitta miljö- och livsstilsfaktorer som går att påverka.

 

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser