den 25 juni 2024

Liv räddas med koncept från Universitetssjukhuset Örebro

Traumarummet sett genom CT-röntgenmaskinen. Foto: Håkan Risberg/Region Örebro.

Vid en livshotande blödning räknas varje minut. ”Universitetssjukhuset Örebro är det enda sjukhus i världen som opererar samtliga brustna kroppspulsåderbråck med minimalinvasiv endovaskulär teknik. Det innebär att vi opererar inifrån och vi går in via ljumsken”, berättar forskaren David McGreevy. Forskning visar att det koncept som är utvecklat vid Universitetssjukhuset Örebro både är snabb och räddar många liv.

Stentgrafter som opereras in endovaskulärt utan att behöva kirurgiskt öppna patienten då stentgraften opereras in via ett stick i ljumsken.

Foto: Elin Abelson/Region Örebro.

David McGreevy

Specialistläkare. Foto: Maria Bergman/Region Örebro län.

Vissa patienter som kommer till ett sjukhus är i extra stort behov av snabb hjälp från sjukhuspersonalen. Det kan handla om en bilolycka, kniv- eller skottskada, en stor livshotande blödning i samband med en förlossning eller plötsliga blödningar i magen. Hur det akuta omhändertagandet av dessa patienter ska gå till har inte varit självklar.

– I min forskning ville jag undersöka de mer kontroversiella områdena. Vi har bland annat kunnat bevisa att det går att behandla alla patienter med livshotande blödning från så kallade rupturerade kroppspulsåderbråck med vårt koncept som innebär att vi inte behöver öppna upp hela buken på patienten utan kan gå in med en kateter via ljumsken, förklarar David McGreevy, specialistläkare inom verksamhetsområde kärl och thorax och tidigare doktorand vid Örebro universitet.

Det här konceptet började användas på Universitetssjukhuset Örebro för cirka 15 år sedan och har sedan dess spridit sig över världens alla kontinenter.

– Vi har med min forskning kunnat bevisa att vi kan använda den här tekniken och samtidigt ha både världsledande överlevnadssiffror och lägst andel patienter som vi nekar operation. Vi opererar i princip alla våra patienter. Under de senaste 15 åren har vi bara sagt nej till 3,5 procent i jämförelse med statistik runt om i världen där nekandefrekvensen ligger på cirka 20–40 procent, säger han.

En uppblåst ballong placeras ovanför blödningen i stora kroppspulsådern

Det finns en teknik för att stabilisera blodtrycket och minimera den pågående blödningen hos en patient. Då kan kirurgen använda sig av en aortaballong som blåses upp i stora kroppspulsådern ovanför blödningen.

– Att använda sig av en aortaballong har ansetts vara kontroversiellt. Vi har därför studerat den i de situationer där man framför allt har ansett att den inte ska användas. Det här är en teknik som kan, om den används på rätt sätt, hindra att patienten blöder ut och därmed vinna dyrbar tid så att vi kan hitta blödningskällan och hjälpa patienten. I forskningen kan vi visa att användandet av aortaballong i dessa kontroversiella tillstånd i stället kan vara fördelaktigt, avslutar David McGreevy.

Fakta:

- EVTM står för ”EndoVascular resuscitation and Trauma Management”. Konceptet är framtaget på Universitetssjukhuset Örebro. Det är ett koncept som kan användas vid livshotande större blödningar och andra akuta tillstånd som uppstår vid exempelvis trauma, förlossning eller brusten kroppspulsåder. När patienten kommer till Universitetssjukhuset Örebro blir hen omhändertagen av ett multidisciplinärt team som består av många olika yrkeskategorier.

- Med den här metoden behöver man inte göra stora öppna snitt utan kirurgen kan gå in via ljumsken med en kateter, en slang, som förs in i blodkärlet. En kärlprotes, som kallas för ett stentgraft, placeras på rätt ställe inuti kärlet som blöder. Den nya operationen tar cirka en timme och patienten kan vanligtvis åka hem dagen efter. Det kostar mindre och innebär kortare återhämtningstid.

Den 17–19 oktober är det dags för den nionde konferensen som  EVTM Society anordnar. Då kommer det specialistläkare från hela världen som ska lära sig mer om EVTM-konceptet. 

Davids avhandling - EndoVascular resuscitation and Trauma Management in hemodynamic instability

Källa: Universitetssjukhuset Örebro.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser