den 1 juni 2017

Litar vi för blint på guidelines?


Läkarens yrke har historiskt mycket länge varit ett hantverk och en konst. Läkaren undervisade sina adepter utifrån den tradition han övertagit med tillägg av sin erfarenhet av egen utövning. Med varje generation lades något till. En läkare gjorde en ny upptäckt, den spred sig till adepterna, och i nästa generation vidgades kunskapscirkeln.

Över århundradena växte kunskapsmassan. Teorier om etiologiska faktorer formulerades, t.ex. humoralpatologin, och vann gehör som sträckte sig över många generationer, tills någon med vetenskaplig inriktning fann att teorin inte höll längre, och därför formulerade en ny teori.
Kunskap och tradition förmedlades individuellt. Varifrån kunskapen kom var ofta osäkert. Om någon lärare skrev ner sin kunskap skedde det ofta (men inte alltid) utan angivande av källor.
Jag fick i unga år ärva en liten bok, Terapeutiskt vademecum (I. Hedenius, Bonniers 1923, 4:e uppl.). Vademecum kan uttydas ”gå med mig”, alltså en vägvisning.

Inte för mycket kött
Under medverkan av ett antal svenska professorer och överläkare ges där goda råd om profylax och behandling av allt, på 882 sidor. Ser man på området för hjärtsjukdomar finner man mycket om i Sverige nu sällsynta sjukdomar, såsom luetisk aortit och reumatiska klaffel, men även mycket om angina pectoris och hjärtin­sufficiens. Ingenting om hjärt­infarkt – begreppet fanns inte helt enkelt. Men väl moderna tankar om livsföring och kost: ej för mycket stilla­sittande, rökning och alkohol, ingen överdriven köttdiet.
Recept skrevs nästan uteslutande för extemporeberedning och förekom rikligt. Den unge läkaren vägleddes alltså av landets expertis utifrån deras egna erfarenheter. När referenser förekom var de nästan uteslutande från europeisk kontinental medicin? Bilden visar hur ett uppslag kunde se ut. Recepten på nitropreparat är alltid bra, aktiva mediciner mot angina pectoris.
År 2006 fick jag i min hand en ”Pocket guide: Management of the High Risk Cardiovascular patient”, utgivet av ett engelskt företag, Remedica. En läkare (Michael Kirby) står för skriften, som överskådligt och kort­fattat behandlar profylax och terapi på 110 sidor, givetvis med helt andra sjukdomar i fokus. Totalt 126 referenser, sgs uteslutande från engelska, amerikanska och internationella tidskrifter, anges.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser