den 9 oktober 2017

Kroniskt trötthetssyndrom – lite närmare gåtans lösning


Vårt mål med studien var att finna korsreaktiva mikrobiella antigener mot vilka en ökad serologisk reaktivitet finns vid ME/CFS. Vi ville också pröva hypotesen att ME/CFS är en infektionsutlöst autoimmun sjukdom, och ville bättre förstå hur en sådan autoimmunitet kan uppstå I slutändan ville vi utveckla laboratorietester för ME/CFS.

ME/CFS (Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome) börjar ofta efter en infektion. Korsreaktioner mellan mikrobiella epitoper och autoepitoper (antikropparnas bindningsställen på kroppsegna molekyler) är kända orsaker till autoimmun sjukdom.
Immunsvaret vid en infektion kan då drabba normala kroppsfunktioner. Ett protein som det ofta bildas antikroppar mot vid infektion med bakterier och parasiter är Heat Shock Protein 60 (HSP60). Sådana antikroppar binder till både mikrobens och människans HSP60.
I det senare fallet kallas antikropparna autoantikroppar. Sådana autoantikroppar kan potentiellt påverka normala HSP60-funktioner hos människa. Till exempel är HSP60 viktigt för mitokondriernas funktion. Mitokondrierna är kroppens främsta energifabrik. De omvandlar syre och kolhydrater till energi. Om inte mitokondrierna kan fylla på energiförråden tillräckligt fort kan inte energikrävande vävnader som muskler och hjärna återfå funktionen lika snabbt som vanligt.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser