den 8 april 2023

Krönika: Jag behåller livslusten

Efter ett långt yrkesliv på Sveriges Radio bestämde jag mig för att gå i pension vid 67. Redan året innan insåg jag att det var hög tid för mitt livs första PSA-prov. Beskedet var en chock: prostatacancer! - Vad händer nu?

Fyra månader av en orolig höst följde, med långvandringar, noll sötsaker och alkohol, och daglig mag- och bäckenbottenträning. Allt för att klara operationen så bra som möjligt och slippa läcka urin efteråt.

Två månader före pensioneringen var jag nyopererad och cancerfrisk. Jag slapp läckage, men trots ett nervsparande ingrepp förlorade jag till min - och makans - sorg erektionen, något som drabbar 70 procent av de prostatabehandlade. Detta trauma har jag som gammal grävare hanterat genom att söka kunskap, möta sexologer och experter och testa rader av olika behandlingar och metoder för återställd erektil funktion. Det viktiga är att behålla närhet och intimitet i relationen, erotik kräver inte penetration, och hjälpmedel finns i massor.

Mina erfarenheter och kunskaper delar jag gratis på en Facebook-blogg, "Lem och Liv".

Den har idag över 200 inlägg och 60 000 läsare per år, varav nära 40 procent är kvinnor. Det gör mig stolt.

Och erektionen är på väg tillbaka.

Men alla är inte lika lyckligt lottade. Att t.ex. ständigt läcka urin är ett svårt och alltför vanligt stigma efter prostatacancer, och ofta kommer cancern tillbaka.

I Stockholmsregionen lever 25 000 med den lömska sjukdomen idag, vår vanligaste och dödligaste cancern. Även anhöriga drabbas av sorg och trauman.

Samtidigt är rehabiliteringen kraftigt eftersatt. Då är det tur att det finns  patientföreningar där drabbade kan träffas, dela upplevelser och tips i förtroliga samtal och få livsviktig kunskap av proffs inom cancervården.

Sedan ett år är jag ordförande för patientföreningen Prostatabröderna, landets äldsta. Vi arbetar helt ideellt, dels med att stötta drabbade via telefon, mejl och månatliga snack-caféer med högintressanta föredrag av ledande proffs.

Vi bedriver opinion mot vårdens brister, för kortare vårdköer, smart screening, kvalitetssäkrad kirurgi och säkrare vävnadsprov m.m.

Vi är en del av Prostatacancerförbundet och kontakt- och remissinstans för Stockholms prostatacancervård. Även anhöriga är varmt välkomna som stödmedlemmar.

Senaste året har våra medlemsmöten förgyllts av föredragshållare som Anna Hägglund, processledare för regionens prostatacancervård, Olov Berggren, generalsekreterare för Prostatacancerförbundet, Calle Waller, förbundets vårdpolitiske talesperson och Danderydsurologins kontaktsjuksköterska Liza Josefsson.

Nyligen höll jag själv ett ovanligt välbesökt föredrag om sexuell hälsa efter cancer.

Inför valet 2022 lyckades vi få Regionens alla åtta partier att delta i vår stora utfrågning om en bättre prostatacancervård.

Så nog behövs vi patientföreträdare! Välkomna, ta kontakt!

prostatabroderna.se

 

Per Gulbrandsen

Ordförande Prostatabröderna. Foto: Matilda Gulbrandsen

foto: Matilda Gulbrandsen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser