den 30 maj 2017

Kosttillskott som komplement till livsstils­modifikation


Hälso- och sjukvården har mer och mer uppmärksammat behovet av prevention. Socialstyrelsen har rekommenderat vårdgivarna att mer aktivt verka för livsstilsmodifikation i befolkningen. Trots omfattande litteratur, som påvisat positiva effekter på riskfaktorer inte bara av stresshantering, rökstopp, kost och motion utan även av antioxidanter, D-vitamin, fettsyror och andra kosttillskott, har sjukvården hittills i mycket liten utsträckning insett det potentiella värdet av kosttillskott.

Med hjälp av pulsvågsanalys har jag, Per-Arne Öckerman, kunnat påvisa gynnsamma effekter av ett brett spektrum av kosttillskott. Jag kritiserar tendensen att studier om kosttillskott utförs med uni- eller oligonutrienter och att man drar ovetenskapliga slutsatser av sådana studier. För att få besked om potentiellt positiva effekter måste man använda multinutrienter.

Mät inte om du inte kan behandla avvikelser
Under 1960-talet gjordes befolkningsstudier i flera svenska län. Man mätte bl.a. ett stort antal blodvariabler och hittade ett ganska litet antal personer med dittills odiagnostiserad sjukdom. Bland dessa fann man enstaka fall av leukemi, en då icke behandlingsbar sjukdom. Slutsatsen blev ganska självklar: Mät inte något, om du inte kan behandla avvikelser.

Läs hela artikeln här >
Referenslista (PDF) >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser