den 10 oktober 2017

Klinisk farmakologi i storskogen


Den historia som här skall förtäljas utspelade sig i de djupa skogarna i norra Sverige för så länge sedan att den nu blivit just historia, och därför torde kunna komma till allmän kännedom, eftersom den utgör en hittills okänd del i den svenska kliniska farmakologens annaler.

En junidag år 19– steg den unge medicinske kandidaten FP av tåget i H—– och vandrade upp mot ett vikariat på det vitmålade sanatoriet i den ozonmättade skogen (ty ozonet ansågs ha dödande effekt på tuberkelbakterier och därför förlades sanatorier där sådant ansågs finnas). Han bar en äldre resväska, beprydd med ett stort antal exotiska vin- och spritetiketter, erhållna genom idogt uppblötande av flaskor under ett vikariat som vaktmästare på en sommarrestaurang några år tidigare. Möjligtvis var det denna väska som blev kvalificerande för FP att som en av arbetsuppgifterna ansvara för den öppna alkoholistavdelning som sanatoriet drev, och som så småningom skulle inspirera till det experiment varom denna redogörelse handlar.
Tuberkulos fanns dock kvar i norrlandsskogarnas hyddor, och patienter fanns som skulle skötas. Fem månaders medicingrundkurs ansågs tillfyllest för ett vikariat, och detta hade lockat FP och ännu en lika grön ung kandidat, vi kan kalla honom VF, till denna sejour på c:a 2 månader. PAS och INH hade, jämte streptomycinet, gjort sitt segrande intåg som standardbehandling av tbc, och trängt undan äldre metoder såsom kollabering av kavernösa lungor med luftinsufflation och oljedeposition, lungresektion mm.
Överläkaren, som själv hade oljelunga, var en utomordentligt trevlig och välkomnande man, som inte försummade FP och VF att lära sig både bronkografera och bronkoskopera (med rakt skop!) och uppmanade till litteratur­studier. En patient som fick neurologiska symptom under INH-behandling var upphovet till att FP fick i uppdrag att tillskriva läkemedelsföretag som saluförde pyridoxin, d.v.s. vitamin B6; chefen hade nämligen läst någonstans att detta skulle kunna motverka INH-biverkningar.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser