den 1 juni 2017

Kikhostan har minskat dramatiskt i Sverige – men finns kvar


Kikhosta har trots vaccinationsprogrammen under senare år nått rekordhöga nivåer i många länder. Varken vaccination eller infektion ger livslång immunitet och utvecklingen i andra länder inger oro att kikhostan åter skulle kunna öka även i Sverige. Detta har vi beskrivit i Läkartidningen, vecka 37 i år (1).

Drabbar små barn
Kikhosta finns fortfarande kvar, trots att den minskat kraftigt i Sverige sedan vaccination återinfördes 1996 efter flera stora studier under 1990-talet (2-4). I figur 1 visas dagens vaccinationsschema. Kikhostevaccination ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder och vid 5-6 års ålder samt planeras från 2016 att ges vid 14-16 års ålder. Kikhosta är vanligast bland ungdomar och vuxna som inte fått något vaccin. Svårast drabbas dock spädbarn under 5 månader, som ännu inte fått två vaccinationsdoser. De kan få livs­hotande sjukdom.

Ingen får livslång immunitet
Varken vaccination (5) eller infektion ger livslång immunitet, och spädbarnen smittas i allmänhet av familjemedlemmar som tror att de är immuna och inte förstår att de har kik­hosta. Även vården kan glömma kikhosta som diagnos­alternativ när patienter söker för långvarig hosta. Det innebär att de ovaccinerade spädbarnen inte får det antibiotika­skydd de behöver när de exponerats för sjukdomen.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser