den 10 oktober 2017

Kan vi rekommendera – artificiella sötnings­medel till prediabetiker och diabetiker?


Det har varit olika åsikter om betydelsen av artificiella sötningsmedel och vilken på­verkan de har på metabolismen och särskilt dess påverkan på glukosomsättningen och risken för utveckling av insulinresistens och diabetes typ 2. I EFSA:s (European Food Safety Authority) riktlinjer från 2013, avråder man inte från aspartam som ersättning för socker, eftersom man anser att det inte finns några risker med medlet.

Livsmedelsverket skriver på sin hemsida att det inte finns några kända risker med att äta aspartam, om man inte lider av den medfödda sjukdomen fenylketonuri, PKU. Man har inga speciella rekommendationer vad gäller konsumtion. Ammande och gravida kvinnor kan använda aspartam.
Den franska kohortstudien E3N (Etude epidémiologique auprès des femmes de la Mutuelle Générale de l’Education Nationale) startade 1993 med 100 000 frivilligt deltagande kvinnor, födda mellan 1925 och 1950.
Det finns resultat på en rad olika områden såsom utveckling av bröstcancer, tjocktarmscancer, melanom, diabetes, astma, endometrios, hormonbehandling och nutrition. Man ville närmare undersöka riskerna med sötningsmedel och risken att utveckla diabetes typ 2.

Risken att få diabetes var större
Samma år 2013, som EFSA gav ut sina senaste riktlinjer, publicerades en kohort studie på drygt 66 000 kvinnor, följda sedan 1993. Bland dessa kvinnor fann man 1369 kvinnor med diabetes typ 2. (Ref. 1.)
Man jämförde icke-sockeranvändare med de som använde vanligt socker och de som använde sötningsmedel i form av tabletter eller i annan form.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser