den 22 mars 2019

Kan kosttillskott förbättra kärlfunktion genom minskad kärlstyvhet och förbättrad endotelfunktion?


Våra artärer förändras med ökande ålder genom omvandling av elastiska komponenter till fibrösa i de stora och medelstora kärlen, och genom att endotelcellerna förlorar sin fulla förmåga att producera kärlvidgande substanser. Eftersom endotelets yta till största delen ligger i de små och minsta artärerna, så återspeglar en försämrad endotelfunktion de små artärernas funktion.

Kärlforskningen har under de senaste 100 åren kunnat visa att åldrandet tar sig uttryck i en ökande styvhet i aorta och de stora artärgrenarna. Detta kan mätas genom att hastigheten av den tryckvåg som hjärtat utövar vid varje sammandragning ökar med ökande styvhet. Denna PULSVÅGSHASTIGHET (PWV) kan mätas på ett enkelt icke-invasivt sätt genom att pulsvågens utseende analyseras med hjälp av ett datorprogram. 

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser