den 30 maj 2017

Kan kardiovaskulär sjukdom före­byggas med lipidsänkande terapi?


Aktuell statistik från Socialstyrelsen visar att förskrivningen av statiner accelererar i Sverige [1]. Mellan 2006 och 2009 ökade andelen personer av manligt kön i samtliga åldrar som förskrevs kolesterolsänkande läkemedel från 8, 4 till 9,5 procent. Mellan 2008 och 2009 ökade förskrivningen bland män med 5,4 procent och kvinnor med 6,5 procent. Detta innebär att numera över 800 000 svenskar årligen ordineras dessa medel i syfte att minska risken för kardiovaskulär sjukdom. Sådana bästsäljare bland läkemedel tar man för givet är effektiva och håller vad de lovar. Men faktum är att den preventiva effekten kraftigt ifrågasätts av nya studier, skriver här docent Ralf Sundberg, Malmö och Tore Scherstén, professor emeritus, Båstad.

All läkemedelsbehandling måste kunna motiveras utifrån en dokumenterad nytta för patienterna. När det gäller läkemedel som förmår bota en sjukdom som halsfluss eller häva ett symtom som ett astmaanfall är sådan nytta tämligen enkel att påvisa även i det enskilda fallet. Symtomen ger ju vika. Annorlunda förhåller det sig med läkemedel som ges för att förebygga en viss sjukdom, som i exemplet lipidsänkande terapi och hjärtinfarkt. En inträffad infarkt bevisar inte att behandlingen varit utan verkan och inte heller en utebliven infarkt kan tolkas som att behandlingen haft effekt. Randomiserade kontrollerade studier är således nödvändiga, men som vi skall se är varken genomförandet eller tolkningen av primärpreventiva studier alltid helt okomplicerad.
Eftersom alla läkemedel har biverkningar och då även allvarliga sådana kan förbli okända i många år – vem minns inte Vioxx-skandalen – borde därför endast en påtaglig reduktion av totalmortaliteten accepteras som grund för primärpreventiv behandling i stor skala. Statiner har i många år ordinerats till hundratals miljoner över hela världen, i tron att kolesterolsänkning verkligen förmår minska dödligheten. Två nyligen publicerade metaanalyser sätter nu strålkastarljuset på att vad de flesta trott sig veta om statiner som primärprofylax visar sig vara en illusion eftersom effekten vid närmare granskning i stort sett saknas [2,3]. Detta borde inte komma som någon överraskning.

Läs hela artikeln här >
Referenslista (PDF) >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser