den 24 februari 2020

Kan anknytning och psykisk ohälsa höra ihop?


Depression, ångest och annan psykisk ohälsa har under de senaste åren ökat kraftigt i Sverige. Trots att detta pågått under en lång tid har forskningen inte funnit någon entydig förklaring till denna uppgång som idag är vårt största folkhälsoproblem. En studie vid Stockholms Universitet, Psykologiska Institutionen, har nu kunnat visa på att en variation av negativa känslor till 35 % beror på en variation i otrygg ambivalent anknytning. Studien, ”Korrelerar otrygg anknytning med depressiva symptom och negativa emotioner? En analys av svenska tonåringar”, kan vidare visa på att 19 % av variationen i depression även det kan härledas till otrygg anknytning.

Anknytning en förklaringsvariabel till psykisk ohälsa

Att det svenska folket mår allt sämre psykiskt i förhållande till andra länder är knappast någon nyhet.

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser