den 9 oktober 2017

Ju tidigare barn får cochleaimplantat desto bättre


Döva barn som opereras med cochleaimplantat (CI) före nio månaders ålder får ingen för­sening i sin talspråksutveckling. En ny avhandling från Karolinska institutet beskriver resultaten hos barn som fått CI de senaste tio åren samt varför de har fötts döva. Ett i samhället vanligt förekommande virus visade sig vara den vanligaste orsaken. Förutom dövhet/hörselskada visade studierna att barnen med virusinfektion även kunde få balansskador, autismspektrumstörning, ADHD och synskador.

Barnen har följts upp regelbundet på Karolinska universitetssjukhuset. Longitudinella gruppdata visade att ju tidigare barnen opererades med cochleaimplantat (CI), desto snabbare kom de i fatt jämnåriga, normalhörande barns talspråksnivå.
Dessutom har orsaken till att barn föds döva undersökts i avhandlingen. En av de vanligaste orsakerna visade sig vara medfödd cytomegalovirus (CMV)-infektion, ett i samhället allmänt förekommande virus. En annan vanlig orsak till barnens dövhet var en genetisk mutation, Connexin 26 (Cx26).

Risk för försenad utveckling
CMV-infektionen kan, förutom hörselskadan, medföra att barnet får andra skador till exempel utvecklingsförsening, CP-skada, autismspektrumdiagnos, ADHD eller synskada.
Har barnet dubbla Cx26 mutationer får barnet en med­född hörselskada, som är genetiskt betingad, men i de allra flesta fall inte några ytterligare handikapp.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser