den 10 oktober 2017

Järnbehandling effektivt sätt att öka livskvalitet för patienter med hjärtsvikt


Hjärtsvikt är ett allvarligt och vanligt sjukdoms­tillstånd. I Sverige beräknas cirka 250 000 patienter lida av kronisk hjärtsvikt, vilket gör det till en av våra vanligare folksjukdomar. Närmare hälften av dessa lider även av järnbrist, ett tillstånd som kraftigt försämrar patienternas livskvalitet. Men för första gången kommer nu rekommendationer som möjliggör att fler patienter kan komma att erbjudas behandling mot denna järnbrist och på så sätt både öka sin livskvalitet och minska risken för att hamna på sjukhus.

Kronisk hjärtsvikt är en mycket allvarlig sjukdom, prognosen är till exempel sämre än för många cancersjukdomar. Symtomen är diffusa och kommer smygande under lång tid, såsom trötthet och andfåddhet, vilket ofta är vanliga åkommor hos äldre. Det här bidrar även till att mörkertalet är stort, patientföreningen Riksförbundet HjärtLung menar att uppemot 400 000 svenskar förmodligen har hjärtsvikt.
När man har hjärtsvikt orkar hjärtat inte pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Anledningen till det kan vara att hjärtats förmåga att dra ihop sig är försvagad eller att hjärtat inte fylls med tillräckligt med blod innan det pumpas ut. Det i sin tur kan bero på att man länge haft högt blodtryck som har gjort hjärtmuskelväggen tjock och mindre elastisk. Hjärtsvikt utvecklas för det mesta gradvis och man kan ha haft det ganska länge innan man får tydliga symtom. Det kan också utvecklas snabbt i samband med en hjärtinfarkt. Orsaker till hjärtsvikt kan förutom hjärtinfarkt och högt blodtryck vara rytmrubbningar i hjärtat, vissa lungsjukdomar, klaffel eller en sjuk­dom i själva hjärtmuskeln.
Hälften av alla patienter med hjärtsvikt beräknas som sagt dessutom lida av järnbrist, något som leder till ytter­ligare försämrad livskvalitet, ökat antal sjukhusinläggningar och ökad dödlighet. Men trots detta är järnbrist vid kronisk hjärtsvikt ett i hög utsträckning ouppmärksammat problem i sjukvården, samtidigt som det är okänt för de flesta patienter.
Därför har Socialstyrelsen nu för första gången lyft fram järnbehandling till hjärtsviktspatienter i sina så kallade nationella riktlinjer för hjärtsjukvården. Det här är något som hjärtläkaren Peter Vasko tycker är mycket positivt.
– Att Socialstyrelsen nu väljer att lyfta fram järnbehandling för patienter med hjärtsvikt är glädjande. Järnbrist är ett stort men behandlingsbart problem hos patienter med hjärtsvikt. Nu har forskningen gett sjukvården en möjlighet att fånga upp och behandla tillståndet. Det ökar möjligheten för fler patienter med svår hjärtsvikt att förbättra sin livskvalitet avsevärt, säger han.
I riktlinjerna om järnbrist vid hjärtsvikt skriver Social­styrelsen att ”Tillståndet har en stor till mycket stor svårighetsgrad”. För järnbrist, med eller utan anemi (blodbrist), vid symtomgivande kronisk hjärtsvikt rekommenderas behandling med intravenöst järn, det vill säga att järnet sprutas direkt in i blodet.
Peter Vasko betonar att behandlingsrekommendationerna gäller just intravenös järnbehandling.
– Studier har inte kunnat visa att järntabletter eller järnrik kost hjälper den här svårt sjuka patientgruppen. Man får inte i sig tillräckligt mycket järn helt enkelt, säger Peter Vasko.
Det finns som sagt en underdiagnostisering av järnbrist för hjärtsviktspatienter men även en underbehandling. Beräkningar har visat att endast 44 procent av hjärtsviktspatienterna med järnbrist har fått en diagnos. 47 procent av patienterna har inte fått någon behandling med järn alls.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser