den 11 mars 2024

Inget samband mellan blödning hos kvinnor som slutat menstruera och covidvaccination

Det finns inte något orsakssamband mellan blödning hos kvinnor som slutat menstruera och covidvaccinationer. Foto: Johnér.

Något samband med blödningar hos kvinnor som slutat menstruera och covidvaccin har inte påvisats i en noggrann granskning som europeiska läkemedelsmyndigheten EMA genomfört.

Granskningen inleddes efter ny information som tillkommit efter godkännandet. Bland annat består underlaget av rapporter om misstänkta biverkningar och en studie genomförd av Läkemedelsverket och Göteborgs universitet på knappt 3 miljoner svenska kvinnor.  

– Vi fortsätter att följa covidvaccinens effekt och säkerhet, med särskilt fokus på om det tillkommer ny information om möjliga biverkningar eller andra läkemedelsrelaterade problem som behöver undersökas närmare. Dessa säkerhetssignaler utreds för att fastställa om det finns något stöd för ett samband med vaccinen, säger Ulla Wändel Liminga, Läkemedelsverket. 

Efter att ha granskat ett stort underlag konstaterar nu EMA:s säkerhetskommitté PRAC att det inte finns något orsakssamband mellan blödning hos kvinnor som slutat menstruera, så kallad postmenopausal blödning, och covidvaccinationer. 

Postmenopausal blödning är en blödning ur slidan som inträffar 12 månader eller mer efter sista menstruation hos en kvinna som är 40 år eller äldre. 

– De allmänna råden är att om en kvinna får blödning ett år eller mer efter den sista menstruationen är det viktigt att följa upp detta hos vården, säger Ulla Wändel Liminga.

Länkar:

Mötesanteckningar från Pharmacovigilance Risk Assessment Committee 4-7 mars 2024

Ingen ökad risk för vårdkrävande menstruationsrubbning efter covid-vaccination

Källa: Läkemedelsverket.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser