den 25 oktober 2017

Information om statiner och prevention av hjärtsjukdom för patienter


JAMA (Journal of the American Medical Association) har ofta en patientsida skriven för lekmän. I JAMA Cardiology vol.2, april 2017, sid. 464, berörs på en sida hur statiner verkar, om statiner kan förebygga hjärtsjukdom, vilka de potentiella riskerna och biverkningarna är, samt hur patienten skall kunna avgöra om statinbehandling är aktuell för densamme (kursiverat av mig).

Att man i USA är angelägen om att ordentligt få reda på vilka aspekter man lägger på behandlingen, kanske till stor del beror på att det för många är en viktig ekonomisk fråga. I Sverige kanske den aspekten inte är den viktigaste p.g.a. vår allmänna sjukförsäkring, medan däremot rädsla för biverkningar eller motvilja mot livslång medicinering är viktigare.

Förutom en enkel och lättbegriplig bild, där man inte drar sig för att kortfattat beskriva statiners verkningsmekanism i levern och konsekvensen i form av minskat kolesterol i blodet, samt råd om att äta sunt och motionera, så finns det en länk till en riskkalkylator på nätet. Man ger rådet att tillsammans med sin doktor räkna ut risken för 10 år framåt, och för hela livet med hjälp av denna algoritm som finns tillgänglig på en hemsida eller i en app.

Algoritmen ger också terapiförslag

Denna algoritm bygger huvudsakligen på amerikanska data och kanske inte är applicerbar för t.ex. oss här i Sverige, eller för alla åldrar. Den anges vara konstruerad för människor utan manifestationer av atherosklerotisk hjärtkärlsjukdom och med LDL-kolesterol under 4,9 mmol/L. Man fyller i uppgift om kön, ålder (i spannet 40-79 år), etnisk bakgrund, blodtryck (systoliskt) och kolesterolnivå i blodet, rökning, förekomst av medicinering mot blodtryck eller med aspirin, samt diabetes, och fastslår att om risken är över 7,5 procent rekommenderas statin; om den är 5-7,4 procent bör statin övervägas. Algoritmen ger också terapiförslag, samt ger värden på hur risken ändras om variablerna ändras, t.ex. vid olika blodtryck eller kolesterolnivå. 

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser