den 10 oktober 2017

”Inför cancer­certifierade vårdcentraler”


Allt fler får cancer, och allt fler patienter och närstående engagerar sig i frågor kring sjukdomen. När vi nyligen utsåg Gunilla Gunnarsson, nationell cancersamordnare hos Sveriges Kommuner och Landsting, till Årets Cancernätverkare konstaterade hon:

”Under arbetet med den nationella cancerstrategin ingick patientorganisationerna och idag finns patient- och närståenderåd i varje RCC (Regional Cancercentrum). Nationellt har vi avstämning med patientföreträdare och vi har alltid med representant i framtagandet av vårdprogram och standardiserade vårdförlopp etc. Jag tror att det är A och O för att vi ska lyckas förbättra logistiken i vården. Det är inte alltid att patientföreningen vill samma sak eller tycker lika som vi och därför är det extra roligt att få denna utmärkelse”.

Nätverket mot cancer växer och består i dag av elva nationella och tre lokala organisationer, totalt representerar vi 27 000 patienter och närstående.
Och vi behövs för att kunna påverka! Många av oss cancerdrabbade kommer att överleva. Vilket liv väntar oss då?
Den fråga vi nu jobbar extra med är primärvårdens resurser för att hantera cancersjukdom.
Fortfarande är cancer starkt förknippat med död, men faktum är att 60 procent överlever sin cancersjukdom. Statistiken för överlevnad har haft en fantastisk utveckling och många lever idag med vad vi kallar kronisk cancer.

Livet kan se olika ut
Alla botas inte från cancer, men effektiva läkemedel gör det möjligt att leva vidare. En del går tillbaka till jobbet, andra går ner på deltid, någon är hemma. En är 38 år, en annan 82 år. Livet kan se olika ut men gemensamt för dem som har cancer som en kronisk sjukdom är att man ibland kan behöva uppsöka vården. Biverkningar kan dyka upp flera år senare, ett nedsatt immunförsvar ger infektioner, en ny smärta kan behöva utredas.
Primärvården, dit man är hänvisad, har ingen beredskap för detta. Och det kan vi förstå, det är orimligt att en läkare i allmänmedicin även ska ha specialistkunskap om mer än 200 olika cancersjukdomar. Men det gör också att det kanske inte upptäcks att de symptom en patient har beror på den underhållsbehandling för cancer som personen står på, eller att ett annat symptom är en sen biverkan av tidigare behandling. Eller att underhållsmedicinen ger besvär.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser