den 21 oktober 2019

IBS, SIBO och Leaky Gut


Irritable Bowel Syndrome (IBS), Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) och Läckande tarm (leaky gut) är tre tillstånd som ofta är förenade med varandra.

IBS är ett välkänt begrepp för alla läkare och för den stora allmänheten. IBS innebär en samling av symtom från magtarmkanalen såsom uppblåsthet, gasbesvär, förstoppning, diarré och smärtor i buken, som varat i minst 6 månader. Många har även oro, ängslan och är t o m deprimerade, vilket gjort att IBS klassats som en psykosomatisk sjukdom.

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago